Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

A 2008. VIII. évfolyam 1. szám

A folyóirat digitalizálása a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával,

az eMagyarország Program keretében valósult meg.

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

Bevezető

 

Előhang

 

Pintér Róbert: Blogok és wikik: a felhasználó által létrehozott tartalmak úttörői

A közösségi tartalom-előállítás várhatóan egyre népszerűbbé válik a jövőben, ugyanakkor még konszolidáció előtt áll, ami után meg fogja találni azokat a területeket, ahol a legjobban fel lehet használni. Az interneten napjainkban oly népszerű web 2.0 jegyében kialakuló úgynevezett participatív (a felhasználók részvételén alapuló) szolgáltatások egy régebb óta meglévő emberi igény új formában való kielégítésének a lehetőségét adják. Az évtized közepén a legforradalmibb és legdivatosabb megoldásokat kétségtelenül a webkettes blogok (webnaplók) és a wikik jelentették: ez az írás elsősorban ezek bemutatására koncentrál.
Kulcsszavak: közösségi tartalom-előállítás, web 2.0, participatív média, blog, wiki


A cikk letöltése (pdf)

 

Székely Iván: Privátszférát erősítő technológiák

Az információs társadalomban az egyén sorsa egyre inkább az „információs lenyomatától” függ. Az informatizálás egyik nemkívánatos hatása az, hogy az egyének elveszítik áttekintésüket és ellenőrzésüket személyes adataik sorsa fölött. A privátszférát erősítő technológiák (PET-ek) kifejlesztését az az igény szülte, hogy a technológia által okozott magánéleti erózió káros hatásait magával a technológiával is lehessen ellensúlyozni. Ez a tanulmány rendszerbe foglalja e technológiákat, bemutatja alkalmazási területeiket, technológiai hátterüket és a fejlődés irányát, és röviden áttekinti az alkalmazásukat ösztönző és gátló tényezőket.
Kulcsszavak: privátszférát erősítő technológiák, PET, identitás-menedzsment, digital persona


A cikk letöltése (pdf)

 

Rátai Balázs - Szemes Balázs: Szellemi közjavak: a nyílt forrású szellemi alkotások jövője

A tanulmány szerzői amellett érvelnek, hogy a következő évtizedben a szellemi közjavak előállítási módszerei kiforrottá válnak és egységesülnek, s felhasználásuk el fog terjedni a tartalomfejlesztésben. Szellemi közjavaknak azokat a szellemi alkotásokat (szerzői műveket, találmányokat, szoftvereket stb.) tekintjük, amelyeknek a használatából senki nem zárható ki, és az egyes felhasználók nem fogyasztják a többiek rendelkezésére álló készletet, vagyis ezek az ún. tiszta közjavak közé tartoznak. A tanulmány a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács által „Az információs társadalom technológiai távlatai” címmel indított kutatási projekt (www.nhit-it3.hu) keretében készült, s az intellektuális közjavak előállításának, valamint üzleti és magáncélú felhasználásának a fejlődését vizsgálja, továbbá elemzi a megjelenésük következtében előállt szabályozási kihívásokat és az állami támogatási politika szerepét ezen a téren
Kulcszavak: szellemi alkotások, szellemi közjavak, nyílt forráskódú szoftver, információs társadalom, Creative Commons, OpenCores, Open Access, Wikipedia


A cikk letöltése (pdf)

 

Kósa Zsuzsa – Kömlődi Ferenc: Az intelligens otthon jövőképe
Az otthon intelligenssé tételének első lépése az automatizálás. Intelligens otthonról akkor beszélünk, amikor a már automatizált egységek vagy alrendszerek nagyobb rendszerbe kapcsolódnak, előre programozhatóvá válnak és egymásra is hatnak. A külső és belső környezet egyes paramétereinek változására más paraméterek megváltoztatásával reagálnak (a termosztátok automatikusan szabályozzák a hőmérsékletet, a füstdetektor vészjeleket ad le a tűzoltóknak stb.). Az intelligens otthonban az egyetlen rendszerbe összekapcsolt modern infokommunikációs technológiák segítik az otthon végzett hagyományos és új típusú tevékenységeket egyaránt. Biztosítják az energiatakarékosságot, elvégzik a biztonsági és riasztórendszerek szabályozását és lehetővé teszik a szórakozást, a táv-betegápolást, az idősek és mozgáskorlátozottak felügyeletét, valamint az otthoni munkavégzést is.
Kulcsszavak: intelligens otthon, intelligens ház, IKT, energiatakarékosság, távmunka, otthoni szórakozás


A cikk letöltése (pdf)

 

Benjamin Soskis: Az ember és a gépek

Itt az ideje elgondolkodnunk azon, hogyan biztosíthatunk törvény adta jogokat a számítógépeknek.
A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy egy bizonyos időpontban a nem túl távoli jövőben ténylegesen szembe kerülhetünk olyan érzékeny és intelligens gépekkel, akik arra a meggyőződésre juthat, hogy megérdemlik a jogi védelem valamilyen formáját, és azt ki is követelik maguknak. A számítógépek jogainak biztosításához nem csupán technológiai, hanem intellektuális akadályokat is le kell győzni. Sok ember szerint egy számítógépnek – lényegéből fakadóan – soha nem lehet erkölcsi értéke. Számos tudós a Turing tesztet tekinti olyan modellnek, amelynek alapján a mesterséges intelligencia (MI) számára bírói ítélettel jogi státus biztosítható. A szerző bemutat néhány folyamatban levő projektet az MI és a robotika területéről, amelyek ún. szociális robotok létrehozására irányulnak. Arra a következtetésre jut, hogy ha jogokat követelünk az M.I. számára, mindig tudatában kell maradnunk e döntésünk erkölcsi és jogi következményeinek. Jogrendszerünk „asimovizálása” még nem esedékes, de mind az embereknek, mind a robotoknak még nagyon sok mindent kell tanulniuk egymástól, hogy teljesebb mértékben emberivé váljanak.
Kulcsszavak: a számítógépek jogai, törvényes védelem, mesterséges intelligencia (MI), robotika


A cikk letöltése (pdf)

 

Holczer Márton: FISTE és FISTERA: Az infokommunikációs technológiák európai előretekintési projektjei


A cikk letöltése (pdf)

 

Anne Palkamo: Prioritások meghatározása a jövőre


A cikk letöltése (pdf)

 

KUTATÁSI JELENTÉS

 

Madai Kriszta: Hogyan tervezzük meg közösen? Kisgyermekes anyák munkaerőpiaci visszatérésével kapcsolatos vállalati attitűdök

 

OLVASÁS KÖZBEN

 

Mihály Emőke : Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig

 

Horváth Cz. János: Hipergalaktika, V1.0

 

Kollányi Bence: Wikinómia: hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés?

 

KONFERENCIABESZÁMOLÓ

 

Kincsei Attila: A telekommunikációs konvergencia filozófiája felé

 

SZAKMAI KLUB

 

Gyenes Fruzsina: Magyarország 50 év múlva – kutatók beszélgetnek sci-fi írókkal

 

INFINIT HÍRLEVÉL

 

Kollányi Bence: A mobilcégek mantrájától a kikerült radarokig

 

SZEMLE