Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

2009 IX. évfolyam 1. szám

A folyóirat digitalizálása a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával,

az eMagyarország Program keretében valósult meg.

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEVEZETŐ

 

Klasszikusok

 

Tiszteletadás egy Öreg Mesternek

Z. Karvalics László: Charles Csuri, a számítógépes képzőművészet úttörője és teoretikusa


A cikk letöltése (pdf)

 

Válogatott rövid esszék Charles Csuritól
Statisztika mint interaktív műtárgy
A képzelet barangolásai
Virtuális objektumok szanatóriuma
Kitapintható mozgásérzékelés
Visszatekintések, tűnődések, ars poeticák (interjúk Charles Csurival)


A cikk letöltése (pdf)

 

Peternák Miklós: Steina: The Sign and the Signal (A jelek metamorfózisa)
Ma már pontosan látható, leírható és elemezhető az úttörők elszánt és következetes munkájától a mai médiakonjunktúra világáig vezető út, amelynek megtételében Steina és Woody Vasulka nagy érdemeket szerzett. Amikor a művész kezébe veszi az új eszközt, akkor annak határaira kíváncsi, s az adott médiumra jellemző kifejezési lehetőségeket vizsgálja. Steina művészetének legfontosabb témája, tárgya és közege a jelfordítás és jelgenerálás: annak az átjárhatóságnak, mondhatnám úgy is, szenzációnak a feltárása, analízise és műalkotások formájában megvalósuló állítása, hogy az elektronikus jelfolyam érzékeink felé fordítva egyaránt felöltheti a hang és a kép alakját, s e "kettő" akár együttesen, akár bármelyikük a másikkal alakítható, formálható. Ehhez új eszközökre van szükségünk, mivel a jelfolyam maga közvetlenül nem érzékelhető, s önmagában a technikai rögzítés (egy "jó" hang- vagy videófelvétel) még nem eredmény, inkább nyersanyaga a további művészi, alkotó kutatásnak.
Kulcsszavak: elektronikus művészet, jel, zaj, videó, installáció


A cikk letöltése (pdf)

 

Marinov Gábor: Dagobert bácsitól a kollaboratív tartalomszerkesztésig: Az animáció új útja
A huszadik század első felében kialakult animációs filmipar – bár a technológia sokat változott – gyakorlatilag változatlan struktúrában működik lassan száz éve. Az internet és az interaktív számítógépes grafika fejlődése olyan új eszközöket adhat az alkotók kezébe, amelyek segítségével kiléphetnek a jelenlegi merev keretek közül és drámai módon megváltoztathatják a filmek elkészítésének és befogadásának módját.
Kulcsszavak: animáció, kollaboratív tartalomszerkesztés, online alkalmazások


A cikk letöltése (pdf)

 

Kelemen Erzsébet: A számítógép és az irodalom
A technikai médiumokkal bekövetkező változás az írást megfosztja monopolhelyzetétől. A konvencionális könyvnyomtatás uralmát is felváltja a lézeres nyomtatás által demokratizálódott produkció, „az írott szöveg legmagasabb szintű előállítása” (Papp Tibor, Avantgárd szemmel az irodalmi világról, 2008): írók, költők nyomtatásra kész műveket szerkesztenek, s így nemcsak a szerzők, de az olvasók vizuális kultúrája is finomodik. A papír mellett megjelenik tehát egy új mediális jelhordozó hatalom, egy új „üzenetközvetítő”: a számítógép. Az új médium az irodalom perspektíváit is kiszélesíti: felerősödik a vizualitás, színes, dinamikus, hangos művészi alkotások születnek, s egy működő program akár szabályos, klasszikus versformák generálására is képes. A tanulmány szól a számítógépes irodalom történetéről, a világháló által megújult numerikus irodalom új irányairól, s Papp Tibor művein keresztül (elsősorban a Disztichon Alfa 16 billió alkotásával, s a Hinta-palinta című dinamikus költeménnyel) bemutatja a számítógéppel generált irodalmi művek sajátosságait.
Kulcsszavak: íráshordozók, ”grafoszférák”, számítógépes irodalom, automatikus versgenerátor, versgenerálás, dinamikus kép-, szöveg- és hangversek, gyűrűk, logo-mandalák, numerikus költészet


A cikk letöltése (pdf)

 

Luis y Sala: A megtalált nyolcadik művészet – egy hipotézis kifejtése
A tárgyi-fizikai formát öltő műalkotásokat a tér három és az idő negyedik dimenziója mentén osztályozó művészettipológia szerint az eképpen előálló nyolcelemű rendszerben egy hely még kiadó. Ez a hiányzó nyolcadik művészet vajon mi lehet? A szerző azt a bátor hipotézist állítja fel, hogy ez nem más, mint a terraformálás, élettelen bolygók lakottá tétele. Tanulmányában hat szempont mentén fejti ki érveit, s áttekinti azokat az előképeket, amelyek a nyolcadik művészet irányába mutatnak.
Kulcsszavak: terraformálás, animáció, szimuláció, esztétika, spiritualitás, kozmikus művészet


A cikk letöltése (pdf)

 

DOKUMENTUM

 

Csaba Ders: Új komplexitás felé
A rendszerváltáskor elindult politikai decentralizáció, az információs technológiák fejlődése és az ezeknek köszönhető strukturális átalakulási folyamatok, a hazai tervezési kultúra közegét alapjaiban rajzolták át. Az így kialakult disszonancia a tervezés közege és módszertana között jól megfigyelhető válságot eredményezett a hazai tervezés gyakorlatában. A szerző a tervezés diszfunkcionális működésének jelenséghalmazát a tervezés fogalmának a hibás értelmezésében diagnosztizálja. A posztmodern tervezési paradigmák közül választva bizonyítja ennek a fogalomnak az érzékenységét a tervezési kultúra változásaira és javasolja egy új társadalmi konszenzus létrehozását a tervezés fogalmáról és rendszeréről. A változás jellege alapján ezt a konszenzusépítést egy tanulási folyamatban azonosítja.
Kulcsszavak: tervezés elmélet, közpolitika, magyar posztmodern, építészet, tervezés kultúra, átalakulás, tanulási folyamat


A cikk letöltése (pdf)

 

Décsy Eszter: Egy cyber-filmográfia első vázlata
A szerző a tudományos fantasztikus, a cyber és a fantasy filmek határvonalán mozogva, egy régi-új műfaj, a cyber filmek listáját állítja össze 1982-től kezdve. A cikk célja sokkal inkább egy konstruktív vita és közösségi gyűjtés elindítása, mintsem a teljességre törekvés – ennek ellenére már az induló lista is meghaladja a 100 tételt…
Kulcsszavak: film, mozi, sci-fi, fantasy, cyber


OLVASÁS KÖZBEN

 

Galántai Zoltán: Székely Iván – Szabó Máté Dániel (szerk.): Szabad adatok, védett adatok 2.

 

SZEMLE

 

English summaries of the papers