Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

2009 IX. évfolyam 3. szám

A folyóirat digitalizálása a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával,

az eMagyarország Program keretében valósult meg.

 

A teljes szám letöltése egyben - (pdf)

 

BEVEZETŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Lorenz M. Hilty: Környezeti informatika és a fenntartható információs társadalom víziója
A tanulmány a kibontakozó információs társadalom és a fenntarthatóság mint cél közötti kapcsolatokat tárgyalja. Hogyan járulhat hozzá az információs technológia a fenntartható fejlődéshez? Melyek az információs társadalom lehetőségei és kockázatai a fenntarthatóság mint elérendő cél szempontjából? A szerző az információs és kommunikációs technológiák (IKT) és a fenntarthatóság közötti kölcsönhatások két fő területét, nevezetesen a környezeti információk feldolgozásával foglalkozó környezeti informatikát (Environmental Informatics) és az információs társadalom működésében releváns szerepet játszó technológiák (röviden: információs társadalmi technológiák) hatásait vizsgálja.
Kulcsszavak: információs és kommunikációs technológiák, fenntarthatóság, környezeti informatika


A cikk letöltése - (pdf)

 

Christian Fuchs: A fenntartható információs társadalom ideológiai tájképe
A tanulmány a fenntartható információs társadalom eszméjének elméleti és ideológiai aspektusait tárgyalja, mérlegre téve Robin Mansell, Lorenz Hilty és Franz Josef Radermacher ezzel kapcsolatban megfogalmazott gondolatainak ideológiai implikációit. A mai társadalom ökológiai, gazdasági-társadalmi, politikai és kulturális alrendszereinek fenntartható vagy nem fenntartható fejlődésére, illetve a fenntarthatóság mértékére vonatkozóan rendelkezésre álló adatok elemzése alapján megpróbálja kimutatni, hogy a fenntarthatóság, a felelősség, a részvétel és a befogadás vagy az együttműködés eszméi – az információs társadalom fogalmával kombinálva – gyakran ideológiai köntösbe bújtatva jelennek meg. A szerző következtetése szerint az olyan célképzetek körvonalazásakor, mint például a fenntartható információs társadalom, óvatosan kell eljárni.
Kulcsszavak: fenntartható információs társadalom, fenntarthatóság, társadalomelméletek, etika, ideológia, ideológia-kritika


A cikk letöltése - (pdf)

 

Z. Karvalics László: A fehérgalléros forradalom krónikája. Jean Gottmann, az információs társadalom elméletének elfeledett úttörője
A tanulmány Jean Gottmann francia geográfus 1961-ben megjelent Megalopolis című munkáját az információs társadalom első leírásaként mutatja be, illetve igyekszik „újrafelfedezni”. A könyv sokdimenziós képet és árnyalt elemzést ad az információs társadalom születéséről, „fehérgalléros forradalomnak” nevezve azt. Gottmann tudatosan és következetesen alakított ki absztrakt modellt és reflektív álláspontot az általa bemutatott konkrét átalakulási folyamatokra vonatkozóan, azokat társadalomtörténeti szakaszhatárként fogta fel, horderejüket az ipari forradaloméhoz hasonlítva. Nemcsak a termelés, a foglalkoztatás, a fogyasztás vagy a nyersanyaghasználat kategóriáiban ragadta meg a váltást, hanem az információs javak előállítása, elsajátítása, áramlása és cseréje oldaláról is, kitekintve az oktatás és a kutatás-fejlesztés kérdéseire is. Az értelmezéshez eredeti, nagy magyarázó erejű fogalmi hálót (már-már teljes modellt) alakított ki, amelyben a koncentráció, a sűrűség és az áramlások kaptak kiemelt helyet, és ezeknek a fogalmaknak a segítségével számos részjelenséget volt képes egységes rendszerben tárgyalni.
Kulcsszavak: Jean Gottmann, Megalopolis, fehérgalléros forradalom, koncentráció, sűrűség, áramlások


A cikk letöltése - (pdf)

 

Kerekes Pál: A könyvtár és a digitális gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében
Az Európai Unió a könyvtári adatbázisok és elektronikus katalógusok online elérhetőségének biztosítását a tizenkét legfontosabb állampolgári közszolgáltatások egyikeként definiálja, azonos szinten egy ember életének legfontosabb közjogi aktusaival. Ez a szemléletmód még nem tapasztalható elég határozottan a kulturális irányítás, az országos és helyi döntéshozók részéről, s talán maga a könyvtári menedzsment sem érzékeli még kellőképpen ennek előnyeit. A tanulmány megállapításai szerint a könyvtár a legtágabb értelemben vett információszolgáltatás és ismeretszervezés terén megvalósított innovációkkal hozzájárulhat a közszolgáltatások megújításához, szélesítve a digitális közigazgatás lehetőségeit, s egyben új értékpontokat kínálva a hálózati kultúra rendszerében.
Kulcsszavak: Könyvtár, digitális gyűjtemények, elektronikus közigazgatás


A cikk letöltése - (pdf)

 

Golden Dániel: Az elektronikus olvasás mintázatai
Az utóbbi évtizedek info-kommunikációs forradalmának a kultúrára tett hatását illetően hagyományosan az elektronikus írás praxisa áll a vizsgálódások előterében. E tanulmány ezzel szemben az olvasás szerepében, funkcióiban és technikáiban bekövetkezett változásokat kísérli meg áttekinteni. A szerző amellett érvel, hogy a régi és az új olvasás közötti határvonalak bonyolultabb szerkezetet mutatnak, mint amit az "elmélyült" és a "felszínes" olvasás közötti, gyakorta hangoztatott különbségtétel sugall.
Kulcsszavak: digitális kultúra, elektronikus olvasás, hiperszöveg, szövegmechanikai ismeretek


A cikk letöltése - (pdf)

 

KUTATÁSI JELENTÉS

 

Lőrincz Vilmos – Nagy Dávid: Zöld információs társadalom a gazdaságban
A tanulmány azzal foglalkozik, hogy informatikai szempontból milyen mértékben környezettudatosak a hazai középvállalatok. A szerzők a különböző IKT eszközfajták (PC-k, szerverek, nyomtatók) egész „életciklusán” keresztül (beszerzés, üzemeltetés, selejtezés) részletesen megvizsgálták a környezeti szempontok érvényesülését. Az eredmények azt mutatják, hogy a környezettudatos magatartás megvalósulásához vezető út fontos állomása az informatikai stratégia elkészítése, mert ez legalább is felszínre hozza a problémákat, jobb esetben pedig megteremti az alapot az energiahatékonyság méréséhez is. A kutatás fontos tanulsága, hogy a vállalatok egyelőre elég passzívak, vagyis csak azokon a területeken vannak tekintettel a környezet védelmére, ahol ez viszonylag egyszerűen megoldható.
Kulcsszavak: Környezettudatosság, „zöld” információs társadalom, kis- és középvállalatok


A cikk letöltése - (pdf)

 

KONFERENCIABESZÁMOLÓ

 

Pintér Róbert: Online kutatás: az internetes választáskutatástól a netnográfiáig – beszámoló a General Online Research konferenciáról

 

INFINIT hírlevél

 

Mikecz Dániel: Komoly tét és söralátét

 

SZEMLE

 

English summaries of the papers