Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

2009 IX. évfolyam 4. szám

A folyóirat digitalizálása a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával,

az eMagyarország Program keretében valósult meg.

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEVEZETŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd: Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon
A tanulmány célja azoknak a legfontosabb statisztikai adatoknak és korábbi kutatások alapján tett megállapításoknak az áttekintése, amelyek alapjaiban határozzák meg az idősödő társadalom egyre szélesebb értelemben vett problémahalmazának megértését, s amelyek nélkül a jelen kutatási program során kapott eredmények sem értelmezhetők. Az áttekintés kiterjed a demográfiai, társadalmi (egyéni és háztartási), gazdasági (foglalkoztatási és jövedelmi) trendekre, az oktatás és képzés helyzetére, valamint az idősek szociális környezetére is, de a befogadó információs társadalom megteremtésére irányuló kezdeményezésekre nem tér ki.
Kulcsszavak: időspolitika, demográfia, munkaerőpiac, felnőttképzés, társadalmi kapcsolatrendszer, befogadó információs társadalom


A cikk letöltése (pdf)

 

Gyarmati Andrea: Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában
A cikk a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet által végzett adatfelvételre támaszkodva elemzi az időskorú magyar lakosság aktivitásának mutatóit, és egy magyarázó modell segítségével vizsgálja bizonyos tényezők hatását az idős állampolgároknak az IKT eszközökhöz fűződő viszonyára. Fő megállapítása, hogy az idősek fizikai, szellemi és társas aktivitása jelentősen befolyásolja az infokommunikációs eszközök iránti attitűdjük alakulását. Különösen erős a szellemi aktivitás hatása az IKT alkalmazására.
Kulcsszavak: idősek, aktivitás, egészség, tudás, IKT, Magyarország


A cikk letöltése (pdf)

 

Rab Árpád: A magyarországi idős korosztály információs írástudása és motivációi
A szerző statisztikai adatok segítségével vizsgálja a magyar idősek életminőség-javító eszközökkel kapcsolatos képességeit és attitűdjeit. Bemutatja, hogy az új technológiákkal kapcsolatban a vizsgált korcsoport legvilágosabban kirajzolódó véleménye egyértelműen tartózkodó vagy elzárkózó, és az érdeklődők túlnyomó többsége is bizonytalan. Az idősebb korosztálynak azok a tagjai, akik használják az internetet, többnyire sikeresen megtanulták a kezelését, és önállóan képesek élni előnyeivel. A hozzáféréssel rendelkezők között a társadalmi közvetítők segítsége 50%-kal megnövelheti a tényleges felhasználók számát. Az adatok elemzése egyértelműen azt mutatja, hogy az időseknek az információs társadalomba való bevonása terén jelentős feladatok várnak a képzésre és az ismeretterjesztésre.
Kulcsszavak: információs írástudás, motiváció, idősek, Magyarország


A cikk letöltése (pdf)

 

Gyarmati Andrea: Hogyan verjünk hidat az idősekhez?
Az idősek kapcsolati hálózatának elemzése csak mostanában kerül a kapcsolathálózat-elemzők és társadalmi tőke kutatók érdeklődésének homlokterébe. Újabb elemzések empirikusan is bizonyították azt a mindannyiunk által jól ismert jelenséget, hogy a kor előrehaladtával mind mennyiségileg, mind minőségileg átalakul a kapcsolatháló és a különböző típusú erőforrásokhoz hálózatokon keresztül megvalósuló hozzáférés. E tanulmány szerzője a kapcsolatháló beszűkülésének, átrendeződésének az idősek hálózati társadalomba való bekapcsolódását megnehezítő következményeit vizsgálja. Megállapítja, hogy az idősek az erőforrásoktól megfosztott csoportokra jellemző szubkulturális sajátosságokat mutatnak, amennyiben zárt kapcsolati és kommunikációs hálózatuk elszigeteli őket más társadalmi csoportoktól. Az elszigeteltség, a zárt hálózati struktúra egyszerre oka és következménye annak, hogy az idősek bekapcsolódása az információs társadalomba rendkívül lassú folyamatnak bizonyul.
Kulcsszavak: idősek, kapcsolatháló, erős és gyenge kötések, információs viselkedés, bizalom, IKT


A cikk letöltése (pdf)

 

Sólyom Barbara: Az idősek e-egészségügyi igényei – fókuszcsoportos kutatásból leszűrt hazai tapasztalatok
A cikk szerzője az idősödő korosztály e-egészségügyi szolgáltatások iránti igényét vizsgálja fókuszcsoportos kutatási módszerrel. Főbb megállapításai: Az 50-65 évesek korosztálya főként két okból kezdi el az ismerkedést az internettel. Az egyik motivációs tényező a gyerekekkel, a családdal való kapcsolattartás, a másik meghatározó elem pedig a munkaerőpiacon való maradás, illetve a visszatérés reménye. Akinek nincs családja és nincs állásproblémája, nem akar elhelyezkedni, az időskorban már valószínűleg nem fogja megtanulni az internet használatát. A vizsgált célcsoport tagjai szerint a technika „jó”, a fejlődés mindenben segít, megkönnyíti életüket. Alkalmazásának egyetlen akadálya az állandó tanulás kényszere. Sohasem lehet abbahagyni a tanulást, mindig újabb és újabb dolgokat kell megtanulni, nincs leállás, a többség azonban úgy véli, hogy ez az iram már nem nekik való.
Kulcsszavak: idősek, aktivitás, e-egészségügyi szolgáltatások, internethasználat, technika, ambiens rendszer, fejlődés, kirekesztődés


A cikk letöltése (pdf)

 

Pocsarovszky Károly, Némethné Pál Katalin: Az időstársadalom várható kihívásait kezelő beavatkozási területek azonosítása
Az idősödő társadalom leíró elemzése mellett fontos meghatározni azokat a pontokat, amelyek mentén az esetleges társadalmi torzulások a munkaerő, a közösség és a szellemi vagy fizikai aktivitás tekintetében helyreállíthatók vagy legalábbis javíthatók. A tanulmány szerzői egy 2009-ben elvégzett kérdőíves felmérés eredményei alapján tematikusan végighaladva a lehetőségeken kísérletet tesznek ezeknek a beavatkozási pontoknak az azonosítására és a vizsgált változók közötti összefüggések számszerűsítésére.
Kulcsszavak: idősödő korosztály, IKT, ordinális regresszió, kapcsolatvizsgálat


A cikk letöltése (pdf)

OLVASÁS KÖZBEN

 

Goda Szilárd: Idősödés és kommunikáció

 

INFINIT HÍRLEVÉL

 

Laufer László: SenseCam - az Emlékgép

 

SZEMLE

 

English summaries of the papers