Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

2010 X. évfolyam 3-4. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

TANULMÁNYOK

 

Koltai Andrea: A kis tigrisek nagy ugrása - A mobilkommunikáció evolúciója Gartner hiperciklus elmélete alapján
A tanulmány a mobilalkalmazások egyedfejlődését vizsgálja az amerikai Gartner Inc. által kifejlesztett ún. hiperciklus elemzési módszer és Rogers innovációk diffúziójára vonatkozó modelljének összevetésével. Az egyes értéknövelt szolgáltatások hiperciklus görbe mentén történő lokalizálása, vagyis evolúciós szintjének meghatározása után definíciós áttekintést ad néhány kiemelt mobilkommunikációs technológiáról, majd bemutatja az azokhoz tartozó főbb teljesítménymutatókat (penetráció, generált forgalom, bevétel, stb.) – különös tekintettel az Ázsiai- és Csendes-óceáni térség országaira. A deskriptív jellegű tanulmány egyfajta státuszriport az egyik legnépszerűbb információs- és kommunikációs technológia, a mobilkommunikáció piaci helyzetéről.
Kulcsszavak: hiperciklus, innovációk diffúziója, mobiltechnológia, mobil alkalmazás

 

Hohl Ferenc: A teleházak gazdasági fenntarthatósága
A teleházak a közösségek egyik válasza a digitális egyenlőtlenségekre. A teleházmozgalom központi kérdése a fenntarthatóság. A fenntarthatóság számos megjelenési formája közül a pénzügyi, gazdasági fenntarthatóság a teleházak legnagyobb problémaköre. A fenntarthatóságot nagyban befolyásolja a non-profit működésmód, ugyanakkor az árképzést és a teleházvezetők véleményét összevetve megállapítható, hogy bár a teleházak többsége non-profit működésűnek vallotta magát, az adott teleház árképzése és a működési mód között nincs közvetlen összefüggés. A fenntarthatóság szempontjából fontos árbevétel általában az összes költség harmadára elegendő, a fennmaradó két harmadot támogatóktól és pályázati forrásokból szerzik be. A teleházak fenntarthatóságát tehát jelentősen befolyásolja az aktuális támogatási politika, a pályázatfüggés. A teleházak olyan gazdasági környezetben működnek, amelyben egy piaci vállalkozás nem él meg. Így elvárni a teleházaktól, hogy gazdaságosan, önfenntartóan működjenek, nem reális elvárás, az állami szerepvállalás szükségszerű. A teleházak önállóan, állami beavatkozás és támogatás nélkül életképtelenek. Ennek oka, hogy a teleház olyan célokat fogalmaz meg az esélyegyenlőség erősítése érdekében, amelyek jellemzően nem finanszírozhatók üzleti alapon.
Kulcsszavak: teleház, gazdasági fenntarthatóság, digitális egyenlőtlenségek, állami szerepvállalás

 

Székely Iván: A felejtés joga az információs társadalomban. Gondolatok Havass Miklós köszöntésére

 

KUTATÁSI JELENTÉS

 

Az eVITA Nemzeti Technológiai Platform

 

Legjobb megoldások a magyar e-egészségügy területén

 

Fazekas Piroska: Gyógyítás, vagy tanácsadás a távgyógyászat?
Jelen cikk szerzője arra keresi a választ, hogy a mindinkább mediatizálódó társadalom milyen hatással van a hagyományos orvos-beteg kapcsolatokra, és a kommunikációs attitűdökre. A gyógyítás, befolyásolás; sikere az orvos szociális képességein (is) múlik, azon hogy hogyan tudja alakítani a beteg egészséggel és betegséggel kapcsolatos attitűdjeit. A sikeres befolyásoláshoz mindeddig szükség volt a non-verbális jelekre is, az állandó visszacsatolásra, betegkövetésre. Ezek azonban az internetes kommunikáció során szükségszerűen elmaradnak. Beszélhetünk-e ebben az új helyzetben gyógyításról, vagy csupán tanácsadásról van szó?
Kulcsszavak: e-health, e-egészségügy, felhasználói motivációk

 

NEKROLÓG

Z. Karvalics László: Emlék, örökség és program: in memoriam James R. Beniger

 

OLVASÁS KÖZBEN

Gaugecz Ádám: Hosszú hullámok hátán. Bo Göransson, Johan Söderberg Long waves and information technologies - on the transition towards the information society

 

KONFERENCIABESZÁMOLÓ
Pintér Róbert: iPhone vs Android. Wax Kultúrgyár 2010. április 8.

 

English summaries of the papers