Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XIII. évfolyam 1. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Eduardo A. Vizer - Helenice Carvalho: Pandóra szelencéje: az IKT technológiák főbb iránya és ellentmondásai
A 20. század utolsó évtizedeiben az információs és kommunikációs technológiák bebizonyították, hogy képesek a felzárkózásra, így továbbra is terjeszthetik a különböző alkalmazásokat, valamint egyetemes és mobil hozzáférést biztosíthatnak az együttműködési alapon létrejövő tartalmakhoz saját hálózataikon keresztül. A 21. század első évtizedében a személyi mobiltelefon és a fejlődő infokommunikációs hálózatok és szerkezetek az egyént ismét cselekvő alanyként értelmezik, aki számos rendszerben és kommunikációs hálózatban képes az alkalmazkodásra. Ez inkább egy kommunikációs társadalom, és nem egy információs társadalom képét mutatja. Míg a modern korban a műveltséget előtérbe helyező kultúra alapeszménye a gondolkodó, kiművelt alany volt, napjaink kései modern időszakában (talán posztmodernitásban?) a kívánt modell az új, konkrét területhez nem kapcsolódó „globális falu” mozgó, vándorló alanya. Az egyének tértől, időtől és a megismerési folyamatoktól is függetlenednek, az ebből fakadó technikai feltételek pedig lehetővé teszik, hogy általánossá váljon az információhoz és a kommunikációhoz való hozzáférés. Ugyanakkor, mindezek fokozatosan újraalkotják a társadalmi, politikai és kulturális szerkezetek építőelemeit is. A technikai eszközök révén társadalmaink egyre inkább mediatizálttá válnak, ami megjósolhatatlan, esetenként ellentmondásos jövőt tárhat elénk.
Kulcsszavak: mozgó alany; globális falu; irányok; mediatizált társadalom; IKT

A cikk letöltése (pdf)


Fehér Katalin: Metamintázatok az új médiában
Az új média dinamikusan változó digitális eszközrendszert és online hálózati környezetet hozott létre a társadalomban, a kultúrában és a gazdaságban. A tanulmány azt tűzte ki célul, hogy megvizsgálja ezeket a dinamikus változásokat és meghatározza azokat a metamintázatokat, melyek mentén rendszerezhetők az új média jelenségei.
Kulcsszavak: divergencia, transzvergencia, médiakonvergencia, médiadeterminizmus, platform

A cikk letöltése (pdf)


Farkas Attila Márton - Kékesi Balázs - Técsi Éva Judit: Kognitív reklámanalízis. Reklámok kommunikációs hatásának elemzésére létrehozott, kognitív nyelvészet alapú módszertan bemutatása
Tanulmányunkban egy kognitív nyelvészet alapú, kommunikációs hatást elemző módszert mutatunk be. Először röviden összefoglaljuk a kognitív nyelvészet azon elméleteit, melyek tanulmányunk szempontjából a legfontosabbak. Utána elméletben bemutatjuk azt a módszertant, amit reklámok kommunikációs hatásának elemzésére dolgoztunk ki, a kognitív nyelvészet elméleteinek segítségével, majd a módszertan alkalmazását részletesen bemutatjuk egy televíziós reklám elemzésén keresztül.
Kulcsszavak: Kognitív nyelvészet, embodied szemlélet, metaforikus gondolkodás, kommunikációs hatás, reklám elemzés

 A cikk letöltése (pdf)


Grünhut Zoltán: Az állam szerepe az izraeli innovációs rendszerben
Izrael innovációs rendszerének teljesítménye összességében, valamint indikátoronként vizsgálva is több mint figyelemre méltó. GDP-arányosan évek óta a zsidó állam költi a legtöbbet kutatási, fejlesztési és innovációs szektorára, miközben e ráfordításai egy főre vetítve is kimagaslóak. Tízezer főre kalkulálva Izraelben dolgozik a legtöbb tudományos szakember, s a millió lakosra jutó bejegyzett nemzetközi szabadalmak száma alapján szintén a világ élmezőnyéhez tartozik a zsidó állam. Ebből következően nem meglepő, hogy az innovációs versenyképességi indexek alapján Izrael a top 10 tagja. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az izraeli innovációs rendszert és politikát, részletezze a legfontosabb intézmények funkcióit, hangsúlyozza a strukturális mechanizmusok komplexitását.

Kulcsszavak: Izrael, kutatás-fejlesztés, innovációs politika, társadalmi kontextus

A cikk letöltése (pdf)
 

Zsom Brigitta: Az elektronikus közigazgatás vizsgálati lehetőségei a többszintű elemzés módszerével
A tanulmány célkitűzése az elektronikus-közigazgatás front office elemeinek a vizsgálata, két magyarországi megye (Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron) önkormányzati honlapjainak elemzése révén. Az elektronikus-közigazgatás fejlettségi szintjeinek, és azok elemeinek a bemutatása után, egy szubjektív szempontrendszer megalkotásával kerülnek értékelésre a honlapok. A cikk többszintű elemzési módszer alkalmazásával arra keresi a választ, hogy az általános fejlettségi kép alakulását a területi szint (szomszédsági környezet, amelybe ágyazva vannak) vagy az egyéni (individuális) szint befolyásolja jobban.

Kulcsszavak: elektronikus-közigazgatás, többszintű elemzési módszer, e-közigazgatás fejlettségi szintjei, önkormányzati honlapok

A cikk letöltése (pdf)


KUTATÁSI JELENTÉS

 

Yoo Jinil: A világháló metaforái kötet vírusmarketing kampányának anatómiája
A vírusmarketing kampányok esetében az ezzel megbízott ügynökségek alapvetően egy szolgáltatást vagy terméket reklámoznak. Kísérletünkben egy olyan vírusmarketing kampányt vezényeltünk le, mely egy tudományos munka, az Osiris Kiadó Kézikönyvek sorozatában megjelent A világháló metaforái című kötetre épült. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy olyan kulturális terméket, mely az új média művészetéről szól, és így szervesen kapcsolódok az online kontextushoz, milyen eszközökkel lehet hatékonyan reklámozni. A kísérlet során arra voltunk kíváncsiak, a 2013. május 24. és 26. között tartó háromnapos aktív kampány során, majd az azt követő csupán 2 napos passzív időszakban az egy bevezető, és egy szponzorált poszttal hány felhasználót érünk el, és hogyan fogadja majd a közösség a kampányt. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a kampány menetét, a közösség építést, a posztok megosztását, a kommentekre adott válaszokat, illetve prezentáljuk a statisztikai adatokat.

Kulcsszavak: vírusmarketing, Facebook, fiktív oldal, álhírek terjedése, online közösségépítés, 1004 vírus Szöul

A cikk letöltése (pdf)


OLVASÁS KÖZBEN
 

dr. Molnár István: Az internetről négy szempont szerint A. L. Shapiro: Az Irányítás Forradalma

A cikk letöltése (pdf)


Muchichka László: MindenKIBER? John Armitage és Joanne Roberts Living with Cyberspace: Technology and Society in the 21st Century

 

 A cikk letöltése (pdf)

 

 

SZEMLE

A cikk letöltése (pdf)English summaries of the papers