Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XIII. évfolyam 3-4. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Székely Iván: Jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek
Napjainkban megváltozni látszik az emberiség történelmének azon paradigmája, amely szerint a felejtés természetes, az emlékezés pedig kivételes és értékes. A technológiai lehetőségek és a ráépülő alkalmazások megbontották az emlékezés és felejtés egyensúlyát, költségessé és technikailag bonyolulttá tették a felejtést, s ezzel közvetett módon csökkentik a nyugati demokráciák egyes alapértékeinek és jogainak érvényesíthetőségét, köztük az emberi méltóságét, a privacy-ét, az egyéni autonómiáét. Ebben a helyzetben az emlékezet-őrző intézményeknek, kiváltképp az archívumoknak kettős kihívással kell szembenézniük: egyfelől kezelniük kell az egyre növekvő adat- és dokumentumtömeget és meg kell találniuk új szerepüket a változó környezetben, másfelől fel kell készülniük a fenti helyzet szabályozási reakciójaként javasolt „jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek” érvényesítésére. Ez a tanulmány bemutatja a globális archívumi paradigma és az új jog potenciális konfliktusait, értelmezi az Európai Unió rendelettervezetének ide vágó rendelkezéseit, és felvázolja a gyakorlati lehetőségeket az archívumok és az archivisták szemszögéből.
Kulcsszavak: emlékezés, archívum, adatvédelem, Európai Unió, paradigmaváltás

A cikk letöltése (pdf)


Pintér Róbert: Yes, we (s)can – főbb szereplők és nézőpontok a Snowden-ügyben
A cikk célja a 2013 júniusában kirobbant amerikai megfigyelési-kémkedési botrány, a "Snowden-ügy" első félévének bemutatása a főbb szereplők és azok álláspontjainak ismertetésével. Az ügy egyelőre három nagyobb témára bontható: 1. amerikai telefon-lehallgatás, 2. amerikai cégek globális szolgáltatásain keresztüli totális megfigyelés, 3. magas beosztású politikusok megfigyelése világszerte. A tanulmány ezeket az ügyeket egyben mutatja be a főbb szereplőkön és nézőpontjaikon keresztül. A történéseket elindító Snowden, az esetekről beszámoló média, a közvélemény, az NSA, Obama elnök, a jogvédők, az érintett nagy cégek, illetve az amerikai szövetségesek (elsősorban Európa) állnak az írás fókuszpontjaiban. A tanulmányt a szerző saját nézőpontjának ismertetése zárja. A tanulmányt elsősorban azoknak ajánljuk, akik a Snowden-ügy történéseit (első szintjét) szeretnék röviden, de átfogóan megismerni.
Kulcsszavak: adatvédelem, alapjogok, Big Data, Cisco, demokrácia, Edward Snowden, Egyesült Államok, Facebook, Google, internet, jogvédők, kémkedés, kutatás, média, megfigyelés, NSA, Obama, Patriot Act, politika, privacy, rendőrállam, szabadság

A cikk letöltése (pdf)


Merkovity Norbert: Médialogika a horizontális hálózatok kommunikációjában
Az új politikai kommunikáció az újmédia következtében jöhetett létre és a horizontális hálózatok kommunikációja figyelhető meg benne. A hagyományos politikai kommunikáció jellemzője volt, hogy a vertikális kommunikáció határozta meg. A vertikális kommunikáció pedig a médialogika elméletét eredményezte, ami a média politika feletti győzelmét jelenti, hiszen rákényszerítette a politikai szereplőket, hogy a korábban használt kommunikációs kódjait (pártlogika) új kódokkal helyettesítse (médialogika), ahol a média elvárásai vannak a középpontban. Ez a logika kap kihívót az új politikai kommunikációban létrejövő horizontális hálózatok kommunikációjában. Az újmédián megjelenő logika átformálja a politikai szereplők viselkedését, aminek jellegét további kutatásokkal lehetne pontosan meghatározni.
Kulcsszavak: új politikai kommunikáció, vertikális kommunikáció, horizontális hálózatok, médialogika, mediatizáció

 A cikk letöltése (pdf)


Pap Norbert, Nagy Janka Teodóra, Végh Andor, Léphaft Áron: A magyarországi muszlim migránsok az információs társadalomban
Európának egyre nagyobb mértékben kell szembesülnie azzal a migrációs nyomással (illetve annak társadalmi, politikai következményeivel), amelynek hatására ma már tízmilliós nagyságrendben jelennek meg muszlim migránsok, közösségek a kontinensen, ezen belül eltérő arányban Közép-Európában, illetve Magyarországon is. Ezért tarthat érdeklődésre számot az az IKT-használatot vizsgáló kutatás, amely a magyarországi muszlimok jelentős részét kitevő migránsok esetében egyrészt a nem törvényes keretek között hazánkba érkezők, másrészt pedig a pécsi muszlim közösség tagjai között folyt. A kérdőíves kutatás adatai, a résztvevő megfigyelés és az interjúk felhívják a figyelmet az IKT-használat indukálta társadalmi folyamatok alakulására, aktuális formálódására. Felhívják a figyelmet arra, hogy az információs társadalom hálózatossága, hálózatosodása egyáltalán nem idegen a muszlim vallási közösségek társadalomszerveződésétől.
Kulcsszavak: iszlám, migráció, irreguláris migráció, Balkán útvonal, Pécs, IKT-használat, identitás, hálózatosodás

A cikk letöltése (pdf)
 

Botos Szilvia: Kis- és középvállalkozások IT attitűdjének mikro-régiós vizsgálata
A legtöbb ország esetében, ami az információs technológiák elérhetőségét illeti, nagy eltérések vannak a vidéki települések között. Ehhez kapcsolódóan cikkemben vázolom a főbb problémákat és lehetőségeket, melyek a vidéki térségek szélessávú fejlettségét érintik. Bemutatom továbbá a szélessávú hálózati infrastruktúra és használat jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait egy közép-kelet magyarországi vidéki település példáján keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások szempontjából. Kérőívek és személyes interjúk segítségével végeztem statisztikai elemzéseket.
Kulcsszavak: vidéki régió, kis- és középvállalkozások, szélessávú hálózatfejlesztés, internethasználat.

A cikk letöltése (pdf)


OLVASÁS KÖZBEN
 

Kiss Tibor: Az Internet és a társadalmi egyenlőtlenségek. James C. Witte and Susan E. Mannon, 2010.

A cikk letöltése (pdf)

 

Máthé Veronika: Reformatting Politics – Information Technology and Global Civil Society

A cikk letöltése (pdf)


 

SZEMLE

A cikk letöltése (pdf)English summaries of the papers