Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XIV. évfolyam 1. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Csedő Zoltán – Tóth Tamás – Égler András – Sára Zoltán: Online képzési stratégiák és módszerek a közszolgálati továbbképzésekben
A XXI. század turbulens változásainak közszférát közvetlen érintő kihívásai új megközelítéseket kívánnak meg a közszolgálati továbbképzések terén. A társadalmi beágyazottság modern kihívásai (transzparencia, adatvédelem, ügyfélkapcsolat), illetve a tanulás új paradigmái (virtualizáció, mobilitás, perszonalizáció) a közszolgálati online továbbképzések innovációját és minél szélesebb körű implementációját sürgetik. Az e-learning rendszerek inherens potenciálja ugyanis, hogy adaptív megoldást képesek nyújtani e kihívásokra. Mindennek azonban kiemelt feltétele, hogy bevezetésüket jól átgondolt és előkészített, valós problémákra reflektáló stratégiaépítés előzze meg. Tanulmányunkban a nemzetközi trendek és tapasztalatok alapján az online továbbképzési stratégiaalkotás és módszertan kulcstényezőit mutatjuk be, nemzetközi jó gyakorlatok rövid esettanulmányaival kiegészítve.
Kulcsszavak: Online képzési stratégiák, közszolgálat, e-learning, tudásmenedzsment

A cikk letöltése (pdf)


Monda Eszter: eLearning sikertényezők. Egy eLearning projekt elemzése
Az esettanulmány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 azonosító számú, „Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése” című kiemelt projekt szereplőinek a szemszögéből felmerült eLearning sikertényezőkre helyezi a hangsúlyt. Az irodalmi áttekintést követően a projekt bemutatása során az eLearning tananyagok létrehozásának és fejlesztésének a folyamatábrája, szükséges elemei kerülnek bemutatása, majd a résztvevői csoportokat képviselő szakemberek mélyinterjúi során tapasztalt nehézségek és lehetőségek. A szereplők által megfogalmazott sikertényezőket összesítem a tanulmány végén és további kutatási irányokra, lehetséges szűkítési területekre hívom fel a figyelmet.
Kulcsszavak: eLearning sikertényezők, eLearning módszertan, közigazgatás oktatása, eLearning esettanulmány Magyarországon, eLearning a közigazgatásban

A cikk letöltése (pdf)


Illéssy Miklós – Nemeslaki András – Som Zoltán: Elektronikus információbiztonság tudatosság a magyar közigazgatásban
A magyar kormányzat a 2010–2014-es kormányzati ciklusban az információbiztonsági stratégiát az e-kormányzati kezdeményezések központjába helyezte, és egy szisztematikus fentről-lefelé építkező törvénykezési folyamattal számos intézményt hozott létre ezen a terülten. Az információbiztonsággal kapcsolatos incidensek hatékony kezelését alapvetően a törvény által létrehozott jogszabályi és intézményi keretek minősége, valamint a köztisztviselők motivációja és szabálykövető magatartása határozza meg. A kutatásunkban bemutatott szakértői interjúk és empirikus kérdőíves kutatás ezért azt célozza meg, hogy feltárja a magyar közigazgatás területén az információbiztonság tudatosság alapjait. Eredményeink számos neuralgikus területet mutatnak meg, amelyek alapján láthatóvá váltak az ellentmondások az információbiztonság tudatosság megítélésében.
Kulcsszavak: információbiztonság tudatosság, közigazgatás, kiberbiztonság

A cikk letöltése (pdf)


Tózsa István: A 3D közigazgatás architektúrája
Jelen tanulmány célja a virtuális ügyfélszolgálat és háttérügyintézés kialakításához szükséges főbb építőelemek bemutatása. A virtuális közigazgatás úgy tűnik, az e-közigazgatás info-kommunikációs platformjának a csúcsteljesítménye. Először azt próbálja igazolni a tanulmány, hogy a 3D közigazgatás hogyan illeszkedik az EU e-közigazgatás fejlesztési ajánlásai közé. Az e-közigazgatás virtuális stádiumához vezető út bemutatása után a rendszer felépítésének lépésről lépésre történő bemutatása következik, ami a tanulmány fő témája. A 3D igazgatási kutatás-fejlesztés gyakorlati jelentőségének és a kutatás helyzetének jellemzése zárja a tanulmányt.
Kulcsszavak: t-közigazgatás, virtuális valóság a közigazgatásban, virtualizálás

A cikk letöltése (pdf)


Szani Ferenc – Merkovity Norbert: Javaslat egy közép-kelet európai képzési piac kialakítására
Az eTankönyv, az eTananyag és az eTanfolyam kifejezések az átlagember számára gyakran egyet jelentenek a pdf formátumban elmentett dokumentumokkal. Ritkán, de ez a jelenség megfigyelhető a magyar eTananyagfejlesztésben is. E tanulmány amellett érvel, hogy szigorú kategóriákat kell felállítani annak érdekében, hogy a magyar eLearning a folyamatos építkezés útjára léphessen. Ennek érdekében bemutatjuk az eLearning területén tapasztalható legfrissebb trendeket (MOOC, blended learning, flipped classroom stb.). Ezután az oktatási tartalmak országos egységesítésének egyre sürgetőbb igényét és lehetőségeit vizsgáljuk meg, aminek a végén javaslatot teszünk egy közép-kelet európai oktatási piac kialakítására.
Kulcsszavak: eTankönyv, eTananyag, eTanfolyam, OER, MOOC

A cikk letöltése (pdf)


KUTATÁSI JELENTÉS

 

Szűts Zoltán - Yoo Jinil: Digitális kultúránk aktuális kérdései. Milyen értéket képvisel az, ami megfoghatatlan?
Az internet és az online médiafelületek mindennapi környezetünkbe való beépülésével a világháló kontextusába a témáról szóló viták egyik alapkérdésévé vált, hogy milyen értéket képvisel az a szellemi produktum, amely megfoghatatlan. Mind gyakrabban merül fel ugyanis az állítás, miszerint az interneten napjainkban egyszerre figyelhető meg a művészeti tartalom, illetve a szellemi tulajdon alul- és túlszabályozottsága. A jelenség szorosan kötődik az alkotások digitális másolhatóságának és megoszthatóságának kérdéséhez. Cikkünk arra keresi a választ, hogy a felhasználók hogyan viszonyulnak a digitálisan rögzített, és ilyen formában könnyen másolható, módosítható vagy törölhető tartalmak értékéhez. Szándékunk bemutatni egy duális, közszolgálati és kereskedelmi digitális kultúra modellt. Munkánkhoz 2 eltérő (digitális) kultúrában végzett kutatás kapcsolódik.
Kulcsszavak: digitális kultúra, tartalom, modell, kutatás

A cikk letöltése (pdf)

 

OLVASÁS KÖZBEN

 

Perlaki Gabriella – Tamaskó Dávid: Egy folyóirat-pionír portréja: The Information Society (TIS)

A cikk letöltése (pdf)

 

 

English summaries of the papers