Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XV. évfolyam 4. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

 

BEVEZETŐ

 

VITAINDÍTÓ

 

Z. Karvalics László: Mesterséges intelligencia – a diskurzusok újratervezésének kora

A közelmúltban az intelligens robotokban rejlő egyre növekvő veszélyek a mesterséges intelligenciáról (MI) szóló irodalom központi témájává váltak. Ez az általam "alarmistának" nevezett nézőpont logikus következménye (és erős szövetségese) az "erős MI" korosodó paradigmájának, illetve ezen paradigma legújabb változatainak. A veszélydiskurzus főbb argumentumainak és az ezekkel kapcsolatos problémák ismertetése után felvázolok egy új értelmezési keretet, melyben minden MI-rendszer elválaszthatatlan egységet, hibridet alkot humán komponensével, a funkcióval és környezetével. Véleményem szerint az igazán fontos kutatási, tervezési és fejlesztési kérdések a humán összetevővel, valamint a humán és a mesterséges komponens interakciójával kapcsolatosak. Ez a megközelítés három további diskurzus számára is teret nyit: az automatizáció következő szintje és a foglalkoztatás jövője, az emberi összetevő kiterjesztése és az ehhez kapcsolódó jogi és etikai kérdések, melyek az MI és a robotika legújabb generációs fejlesztései vetnek fel.

Kulcsszavak: alarmizmus, mesterséges intelligencia, hibrid rendszer, értelmezési keret

A cikk letöltése (pdf)

REAKCIÓ

 

Kömlődi Ferenc: Távol a Szingularitás (pdf)

 

Juhos Sándor: Amikor a robot programozza az embert (pdf)

 

Síklaki István: Ne féljünk a számítógéptől! (pdf)

 

Bátfai Norbert: Bátfai Samu rövid reflexiója, avagy a Programnevelő informatikus BSc szak megalapozása (pdf)

 

TANULMÁNYOK

 

Lőrincz András: Mesterséges intelligencia az egészség és a jólét területén: a gépi tanulás, a crowdsourcing és az ön-annotációban rejlő lehetőségek

Cikkemben érveket hozok fel amellett, hogy, hogy a technológiai fejlődés ma nagy lehetőségeket kínálnak az egészségügy és a jólét számára. Nézetem szerint (1) az „okos” eszközök (smart tools) és a különböző viselhető érzékelők, (2) az adatgyűjtés és az adatbányászati módszerek, (3) a három dimenziós (3D-s) képi rögzítési és képi feldolgozási eszközök, (4) a 3D-s, bonyolult fizikai motorral rendelkező, például grafikai modellek, valamint (5) a crowdsourcing-on (outsourcing: külső erőforrások igénybevétele, crowdsourcing: külső emberi erőforrások tömeges igénybevétele) alapuló emberalapú számítások (human-based computing), terén történő nagy és sikeres erőfeszítések hatalmas változásokat indítanak el. Nem állítom, bár tagadni sem tudom azt, hogy a mesterséges intelligencia eszközei néhány év múlva elérik az emberi intelligencia szintjét, mert ez lehetséges. Véleményem szerint, az egészségügy és a jólét területén gyors fejlődés lehetséges az egészségügyi és jóléti szakértők, és a motivált mérnökök közötti aktív együttműködés útján.

Kulcsszavak: személyre szabás, gépi tanulás, okos eszközök, crowdsourcing, adatbányászat

A cikk letöltése (pdf)

 

Kutatási prioritások a megbízható és hasznos mesterséges intelligencia létrehozásáért

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások sikeressége magában hordozza a lehetőségét annak, hogy az emberiség példa nélküli előnyökhöz jusson. Érdemes ezért feltárni azokat a kutatási területeket, amelyek az esetleges buktatók elkerülésével egy időben segíthetnek maximalizálni az elérhető eredményeket. Jelen tanulmány számos ilyen témakört és példát mutat be (a teljesség igényének hajszolása nélkül), amelyek biztosíthatják, hogy az mesterséges intelligencia a jövőben is robusztus és az ember számára előnyös maradjon.

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, rövid és hosszú távú hatások, jog és etika, kutatási irányok

A cikk letöltése (pdf)

 

 

English summaries of the papers