Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XV. évfolyam 2. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

 

BEVEZETŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Hack-Handa József – Pintér Róbert: Generációs különbségek a magyar médiafogyasztásban

Tanulmányunkban egy 2015 áprilisi, 18 évnél idősebb internetezők körében végzett kutatás eredményeit mutatjuk be. A kutatás fókuszában a fiatalok (18-29 évesek) médiafogyasztási, internetezési és egyéb kapcsolódó szokásainak vizsgálata állt, illetve annak összevetése a 30-39 évesekével, valamint a 40 évesekével és annál idősebbekével. A kutatás eredménye szerint mind az érdeklődési körök, mind az információs csatornák használatában sajátos generációs különbségek figyelhetők meg idehaza. Bár a közösségi oldalakon összességében hasonló tényezőket tartanak fontosnak a különböző életkori csoportokba tartozó netezők, vannak eltérések abban, hogy a közösségi oldalak melyik funkcióját preferálják jobban. Az okostelefon birtoklásban, használatban, app-letöltésben, illetve használatban is érdemi generációs különbségeket találtunk.

Kulcsszavak: fiatalok, generációk, Magyarország, felmérés, médiafogyasztás, internet, közösségi média, megosztás, okostelefon

A cikk letöltése (pdf)

 

Tőkés Gyöngyvér: A romániai fiatalok szemlélete az internet természetéről és hasznáról

Tanulmányunkban a romániai fiatalok szemléletét vizsgáltuk az internet természetéről és hasznáról. A tanulmány fő kérdése, hogy a romániai fiatalok hogyan viszonyulnak az internethez, ugyanis a pozitív hozzáállás kedvezően, a negatív hozzáállás kedvezőtlenül befolyásolja az internethasználatot. A tanulmány első felében az attitűdök sajátosságait és összetevőit mutattuk be, majd az internethasználat és az internettel kapcsolatos hozzáállás viszonyát tárgyaltuk. A tanulmány második felében az EU Kids Online III (2013) nemzetközi kutatás Romániára vonatkozó kvalitatív empirikus adatai alapján kerestük a választ a tanulmány fő kérdésére.

Kulcsszavak: internet, romániai fiatalok, attitűdök, online tevékenységek

A cikk letöltése (pdf)

 

Glózer Rita - Guld Ádám: Új média – új típusú sztárok? A YouTube magyar hírességei

A tömegmédia megjelenése óta jelentősen átalakultak a médiában és a médián keresztül megszerezhető hírnév viszonyai. Manapság a sztárok és celebek mellett az új média hírességei is egyre meghatározóbb szerepet játszanak a médiakultúra és médiagazdaság működésében. A tanulmány a YouTube videómegosztón népszerűséget szerző vloggerek, amatőr, „hétköznapi” videósok tevékenységét vizsgálja. Célunk e hétköznapi hírességek sikerének mélyebb megértése az ifjúsági médiahasználat és a sztárkutatások kontextusában.

Kulcsszavak: sztár, celeb, új média, felhasználói tartalom-előállítás, vlog, hétköznapiság

A cikk letöltése (pdf)

 

Sólyom Barbara: Középiskolások okostelefon-használati szokásai 2015-ben

Empirikus kvalitatív kutatásunk célja a középiskolások okostelefon-használati szokásainak, gyakorlatainak feltárása, az ezzel kapcsolatos vélemények, attitűdök, élmények megismerése és bemutatása. Kutatási jelentésünkben részletesen leírjuk és elemezzük a ma 15-19 éves korosztály első okostelefonnal kapcsolatos emlékeit és élményeit, a telefoncserék okát, amely egy-két, ritkán három évente megtörténik. Itt az újdonság erejét, a kortárs csoport elvárását, illetve az állandó jelenlétet, a folyamatos kommunikáció biztosítását, a gyors/azonnali továbbítás lehetőségét emeljük ki. Beszámolónkban részletesen kitérünk a telefon-alkalmazásokra, azok használatára, illetve nem-használatára, valamint a márkahűségre. A diákok okostelefonjuk mellett napi szinten használnak laptopot, tabletet vagy asztali számítógépet, de mindegyik készüléket más feladatokra veszik igénybe. A szülők elvárásait és preferenciáit is érintjük. Kutatásunk azt mutatja, hogy a mai középiskolások nem tudják elképzelni az életüket okostelefon nélkül, de ha sikerül mással lekötni a figyelmüket, sokkal kevesebbet használják, sőt egy érdekes és izgalmas program esetén (például nyaralás, házibuli) nem hiányzik nekik az online jelenlét és a többiekkel való állandó kommunikáció.

Kulcsszavak: kvalitatív kutatás, ifjúságkutatás, középiskolások, okostelefon, okostelefon-használat

A cikk letöltése (pdf)

 

Kőrösné Mikis Márta: Digitális szemüveggel virtuális játszótéren

Az információs társadalomban a hagyományos játékok köre a digitális játékok sokaságával bővül. A hordozható, okos technikai eszközökkel egyhamar virtuális játszótéren találhatja magát gyermek és felnőtt egyaránt. A tanulmány egy új oktatási program kipróbálása kapcsán – pályázati anyagokra építve, közvetlen tantermi tapasztalatokat idézve – bepillantást nyújt a gyermekkori digitális médiahasználat pedagógiai hátterébe.

Kulcsszavak: digitális világ, internetbiztonság, Facebook az oktatásban, gyermekinformatika, iskolai játék

A cikk letöltése (pdf)

 

Merényi Zita: Időseknek szóló múzeumpedagógiai törekvések - a  generációk közötti párbeszéd elősegítése a múzeumpedagógia, a művészetterápia és az intergenerációs foglalkozások által

A kutatás az idős emberek tanulásának és oktatásának vizsgálatát helyezi a középpontba, melyet a művészet és a múzeumpedagógia oldaláról közelít meg olyan szempontból, hogy ezek a területek milyen módón, módszerekkel és miben tudnak hozzájárulni az aktív időskor fenntartásához, sorra véve az ide kapcsolódó hazai és külföldi példák elemzését és egy innovatív út felvázolását. A tanulmány gyakorlati eredménye egy intergenerációs foglalkozás tervezése és megvalósítása, mely egyszerre aktivizálja a két egymástól távol eső korosztályt, bíztatja a generációk közötti párbeszédet, ez által segítve az egymással szemben felállított sztereotípiák lerombolását, valamint előidézi az idősek társadalomba való integrációját.

Kulcsszavak: intergenerációs program, egész életen át tartó tanulás, múzeumpedagógia, művészetterápia, időskor

A cikk letöltése (pdf)

 

OLVASÁS KÖZBEN

 

Dóra László: Tinédzserek titkos kapcsolata az internettel

Kaveri Subrahmanyam - David Smahel (2011): Digital Youth -The role of media in development c. könyve

A cikk letöltése (pdf)

 

Barkóczi Janka: A műveltség új lehetőségei a kortárs fiataloknál

Kathy Sanford – Theresa Rogers – Maureen Kendrick (2014): Everyday Youth Literacies. Critical Perpectives for New Times c. könvyve

A cikk letöltése (pdf)

 

Komár Zita: Ezek a mai fiatalok! Ezek a mai fiatalok?

(Howard Gardner - Katie Davis (2014): The App Generation – How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy and Imagination in a Digital World c. könyve

A cikk letöltése (pdf)

 

 

English summaries of the papers