Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XII. évfolyam 4. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

Inge Røpke: Az innováció fenntarthatatlan iránya – a szélessávú átmenet példája

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) olyan általános célú technológiáknak tekinthetők, amelyek sokrétű társadalmi-gazdasági és környezeti hatásokkal járnak életünk számos területén. Az IKT gyűjtőfogalmával jelölt technológiák az internet és a szélessávú távközlési hálózat mint új információs infrastruktúra megjelenése óta a korábbiaknál erősebb belső kapcsolatokkal összetartott rendszert alkotnak. Az új infrastruktúra kialakulása párhuzamosan ment végbe az IKT széleskörű integrálódásával a hétköznapi életbe, miközben a fogyasztói igények meghatározó szerepet játszottak az IKT fejlődésében. Ez a tanulmány az IKT körében bevezetett újítások és a szélessávú átmenet környezeti vonatkozásait vizsgálja, elsősorban az energiafelhasználásra kifejtett hatásokra összpontosítva. Szerzője amellett érvel, hogy az újítások jelentős része fenntarthatatlan irányba viszi a fejlődést, és az állami szabályozás messze elmarad a kihívásoktól. A fenntarthatatlan innovációk hátterét az átmenetelmélet eszközeivel elemzi, s ugyanezeket alkalmazza azoknak az okoknak a számba vételére, hogy a szélessávú átmenet megvalósításakor miért nem fordítanak nagyobb figyelmet a környezeti hatásokra. Végül megvizsgálja, hogy az IKT alkalmazásában rejlő pozitív fenntarthatósági potenciál kiaknázásával hogyan lehet befolyásolni az újítások irányát.

Kulcsszavak: átmenet-elmélet, szélessáv, zöld IKT, energiafogyasztás

 A cikk letöltése (pdf)

 

John A. “Skip” Laitner - Brian Partridge - Vince Vittore: A szélessávú hálózatokon folytatott otthoni tevékenységek energiafogyasztás-csökkentő hatásának mérése

A tanulmány szerzői azt vizsgálták, hogy mekkora nettó energiacsökkentés érhető el a szélessávú hálózatok tovább bővülő használata révén az amerikai és európai háztartásokban. A kutatás során nyolcféle háztartási szintű tevékenységi formát vizsgáltak meg, amelyeket a szélessávú internet-hozzáférés tesz lehetővé vagy hatékonyabban elvégezhetővé, és amelyek kiválthatják a hagyományos tevékenységek egy energiaigényesebb csoportját. Ezek a következők voltak: távmunka, az internet használata elsődleges hírforrásként, online bankolás, e-kereskedelem, médialetöltés és -megosztás (zene és videó), e-oktatás, digitális fényképezés és e-mail. Ha az energiafogyasztás mértékét annak valamennyi formájában kőolaj-egyenértékben fejezzük ki, akkor az USA-ban ezek a megtakarítások együttesen körülbelül két százalékát teszik ki a teljes energiafogyasztásnak. Az EU-5 országokban a megtakarítás abszolút értékben csekélyebbnek tűnik, de az európai régió összességében alacsonyabb szintű energiafelhasználása következtében itt is a teljes energiafogyasztás körülbelül két százalékának felelhet meg.

Kulcsszavak: energiacsökkentés, szélessávú hálózatok, távmunka, nettó megtakarítás, fenntarthatóság

A cikk letöltése (pdf)

 

dr. Szigeti Cecília – Horváth Babett: Környezetvédelmi játékok

Adatgyűjtésünk során olyan interneten elérhető, ingyenes játékokat kerestünk, melyek fontos szerepet tölthetnek be a gyermekek környezeti nevelésében. Az informatika, az internethasználat elterjedése a gyermekek körében lehetővé teszi, hogy online játékokkal biztosítsunk számukra a fenntartható fejlődés alapelveinek elsajátítását. Gyűjteményünk 50 eleme véletlenszerűen válogatott, ugyanakkor hasznosnak ítélt játékokat tartalmaz.

Kulcsszavak: fenntarthatóság, környezeti nevelés, környezetvédelmi játékok, gyűjtemény

 A cikk letöltése (pdf)

 

KUTATÁSI JELENTÉS

Bederna Zsolt: Az informatikai eszközök használatával kapcsolatos attitűdök az egyetemi hallgatók körében ma Magyarországon

A fogyasztói társadalom sajnálatos velejárója a pazarló életmód, melynek mértéke jelentős az információs technológiák felhasználása terén is. Jelen cikk egy magyar egyetemi hallgatók körében az informatika és a környezet kapcsolatvilága, valamint az informatikai biztonság témáiban végzett primer kutatás eredményeit mutatja be és elemzi, kiemelten a fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdökre koncentrálva az informatikai eszközök kiválasztása, vásárlása és használata tekintetében.

Kulcsszavak: informatika, környezet, környezetvédelem, Óbudai Egyetem

 A cikk letöltése (pdf)

 

VÉLEMÉNY

Julesz Máté PhD: Médiademokrácia és szociális ökológia

A médiademokrácia és a szociális ökológia közti szembeötlő kapcsolatot járja körül a cikk, a média és a környezetvédelem négy összefüggése mentén: Pl. a kelet-közép-európai roma nemzetiséggel kapcsolatban, ha nem is éppen úgy, mint az USA-beli afroamerikai minoritás esetében, de szintén felmerül a környezeti igazságtalanság. A média kommunikatív és társadalomformáló szerepe segíthet a probléma feloldásában; Társadalmi szinten a szociális ökológia és a médiademokrácia szorosan összekapcsolódik; A környezeti nevelés és a média nevelő szerepe szintén fontos tényező; A gazdaság relokalizációját illetően, a környezetvédelem szintjén pl. a permakultúrát érdemes kiemelni, míg a médiával kapcsolatban a helyi média szerepét.

Kulcsszavak: médiademokrácia, szociális ökológia, környezeti igazságtalanság, romák, gazdasági relokalizáció

 A cikk letöltése (pdf)

 

SZEMLE

Hegedűs Szabina - Perlaki Gabriella: Hat kiemelt cikk bemutatása

A cikk letöltése (pdf)English summaries of the papers