Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XIII. évfolyam 2. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Z. Karvalics László: A tudás-alapú városfejlesztés egy lehetséges irányáról
A globális tudásgazdaságban a tudás-intenzív iparágak és a tudásmunkások a legfontosabb tényezők a jólét és a versenyképesség megteremtésére a városokban. Az e két tényezőre fókuszáló városfejlesztési programoknak emiatt globális kontextusban is értelmezhetőeknek kell lenniük, mert ennek híján bárminemű lokális fejlesztési rész-siker is csak illékony, rövid életű, relatív hatású eredmény marad. Az átalakuló városstratégiai erőtérben azonban megnyílnak lehetőségek, esélyt kínálva arra, hogy a városok és lakóik új igazodási pontokat, célkitűzéseket, identitás-mintázatokat tudjanak találni. Az egyik ilyen lehetőség a világfőváros-szerep megcélzása, ami annyit jelent, hogy egyetlen kiválasztott szempont, terület, aktivitásforma kapcsán az érintett város vezető szerepet kíván betölteni és ezt a szerepet sugallni, sugározni is szeretné. Nemzetközi esettanulmányok (Queenstown, Baton Rouge, Montreal, Helsinki) után szinte minden településméretben (Budapest, Szeged, Zalaegerszeg, Lőkösháza, Ipolytarnóc) hazai lehetőségekre is kapunk példát.
Kulcsszavak: városfejlesztés, tudásgazdaság, tudás-intenzív iparágak, tudásmunkások, világfővárosok

A cikk letöltése (pdf)


Koltay Tibor: Könyvtártudomány és digitális bölcsészet: az információ tudományai?
A könyvtártudománynak – többek között – az is tárgya, hogy megvizsgálja, miként tudjuk pozitív irányba befolyásolni a tág értelemben vett hálózati infrastruktúra fejlődését. A digitális bölcsészet nélkülözhetetlen része annak alapos megismerése, hogy milyen kölcsönös, egymást formáló viszony van a technológia és az emberi szükségletek között. Ennek az állításnak, – amelynek nyomán arra a következtetésre juthatunk, hogy a két szakterület az információ tudománya is – igazolása végett a cikk bemutatja a könyvtártudomány és digitális bölcsészet jellemzőit. Mivel az információ fogalmának jobb megismerése létfontosságú ehhez, az információ számos szemléltét bemutatja a szerző.
Kulcsszavak: Könyvtártudomány, Információtudomány, Digitális bölcsészet

A cikk letöltése (pdf)


Harazin Piroska – Kósi Kálmán: Innováció nyújtotta teljesítményértékelési alapvetések: innovációs aspektusok egy integrált, az intellektuális tőke és fenntarthatóság kapcsolatát prezentáló teljesítményértékelési szemléletben, modellben
A munka célja az innováció helyének, szerepének megjelenítése az általunk kidolgozott integrált teljesítményértékelési modellben, kiemelve az innovációhoz kapcsolódó teljesítményértékelési jellemzőket és vizsgálva, hogy ezek a jellemzők hogyan alkalmazhatóak a teljesítményértékelés integrált modelljében. A munkában szakirodalmi kutatáson alapulva foglalkozunk az innováció és az intellektuális tőke, illetve a fenntarthatóság kapcsolatával. A munkában az innovációhoz, szűkebben a környezeti és társadalmi innovációhoz kapcsolódó teljesítményértékelési jellemzők is megjelennek, illetve összegzésként és következtetésként az előbbi teljesítményértékelési jellemzők értékelése történik, vagyis az integrált modellhez kapcsolható innováció-értékelési alapvetések megfogalmazására is sor kerül. A munka az integráció létjogosultságának bizonyításával zárul.
Kulcsszavak: intellektuális tőke, fenntarthatóság, integrált teljesítményértékelés, innováció

 A cikk letöltése (pdf)


Szűts Zoltán – Yoo Jinil: A kiterjesztett valóság térhódítása
A kiterjesztett valóság digitális eszközök segítségével virtuális, számítógép által generált tartalmat vetít a tárgyi világra. Tanulmányunk célja bemutatni, hogy az augmentált valóság technológiájának elterjedését alapvetően a felhasználó mindennapi környezetébe beépült infokommunikációs és konvergens média jelenségek táplálják. Központi, példákkal alátámasztott állításunk, hogy a kiterjesztett valóság valósidejű, hordozója a hipertext, digitális eszközök segítségével jeleníthető meg, marker alapú, proaktív felhasználói magatartást, interaktivitást igényel, az élményszerűségre fekteti a hangsúlyt, tartalma pedig jelentős mértékben a közösségi tartalomlétrehozásra alapoz. A tanulmányt lezáró vizsgálatból kiderül, hogy a kiterjesztett valóság kontextusában számítógép, mobiltelefon, táblagép és televízió mellett egy, eddig alapvetően analóg médium, a markereket tartalmazó nyomtatott könyv is digitális adathordozóvá, a konvergens média egyik formájává válik.
Kulcsszavak: kiterjesztett valóság, infokommunkáció, konvergens média, hipertext, élményszerűség, proaktív felhasználói magatartás, közösségi tartalomlétrehozás, Viewdle, WonderBook, 4D Avatar Theme Park.

A cikk letöltése (pdf)
 

KUTATÁSI JELENTÉS

 

Brávácz Ibolya: Egy primer kutatás eredményei a fogyasztói környezettudatosságról
A fogyasztói felelősség mértékének és területeinek körvonalazása érdekében egy többlépcsős adatfelvételt kezdtünk 2008-ban, melynek egyik állomása a 2013-as kvantitatív kutatás volt. Az alapkutatás két fő területe az egészségtudatosság, az egészség figyelembevétele, mértékének és módjának feltérképezése, valamint a környezettudatosság, azaz a környezet megóvása iránti szándékok körvonalazása az élelmiszerek vásárlása során. A kutatás-sorozat legfrissebb eredményét szeretném ismertetni: a klaszteranalízissel feltárt fogyasztói szegmenseket, vásárlói csoportokat a környezettudatosságuk alapján.
Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, egészségtudatosság, környezettudatosság, környezetvédelem, klaszter analízis

A cikk letöltése (pdf)


OLVASÁS KÖZBEN
 

Csikós Ella: A szellemi termelési mód mint alternatíva

A cikk letöltése (pdf)


 

SZEMLE

A cikk letöltése (pdf)English summaries of the papers