Kezdőlap

Az alapítványról

Tisztségviselők

Partnerek

Kapcsolat

Információs Társadalom

 

A tartalomból

 

Archívum

 

Impresszum

 

Laptársak

Kutatási Jelentés

Könyvprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004-2012
INFONIA Alapítvány
Minden jog fenntartva

Információs Társadalom folyóirat - archívum

 

XIV. évfolyam 2. szám

 

A teljes szám letöltése egyben (pdf)

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

TANULMÁNYOK

 

Prazsák Gergő: Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai
A kutatás a korszerű tudáshoz való hozzáférés lehetőségeit és gyakorlatát vizsgálja. A tanulmányban elsőként a tudáshoz való hozzáférés új útjainak jellemzőit mutatjuk be: melyet joggal nevezehetünk a tudás új szociológiájának (wikitudás). Ezt követően a European Social Survey adatfelvételeinek eredményeire támaszkodva, az értékrendszerek vizsgálata alapján következtetünk az új tudáshoz való hozzáférés generációk közötti különbségeire. A tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében milyen szerepe van az internet segítségével hozzáférhető tudásnak.
Kulcsszavak: Wikitudás, prosumers, társadalmi és digitális egyenlőtlenségek, értékrendszerek, generációk, European Social Survey

A cikk letöltése (pdf)
 

Tóth János: Szimulakratív szignifikáció és szimulakratív színterek – egy deviáns publikációs gyakorlat vizsgálata
Tanulmányunkban egy olyan publikációs anomáliát vizsgálunk, amely a digitális környezet által biztosított lehetőségeket kihasználó illegitim tudományos közlési stratégiák sorába illeszkedik. A problémaleírás és –analízis kettős elméleti háttérre támaszkodik: Egyfelől a bourdieui tőkeelméleten keresztül az objektivizált kulturális tőke szimulákrumait, működését és azonosítási lehetőségeit állítja középpontba, másfelől pedig a kommunikáció participációs elméletét (PTC) használja a publikációs folyamat problematizálására és a problémaelimináció konceptualizálására.
Kulcsszavak: open access, ragadozó folyóiratok, tudományos tőke, publikációs etika

A cikk letöltése (pdf)

 

Iványi Márton: „Kiber-szubkultúrák ”: internet és radikalizmus
A közösségi média, és tágabb értelemben a világháló tapasztalatai a fellelhető adatok már-már kontextualizálhatatlannak tűnően sokrétű jellege és mértéke mellett is azt sugallják, hogy a kibertér számos ideológiának, és rengeteg ezek által átitatott online csoportnak, „enklávénak” ad otthont. A szociálpszichológia által jól ismert csoportpolarizációs jelenség tükröződik azon radikális online mozgalmak tevékenységén, amelyek immár a világhálós sokszínűség nagy nyerteseinek tekinthetők.
Kulcsszavak: világháló, közösségi média, csoportpolarizáció, radikalizmus

A cikk letöltése (pdf)


KUTATÁSI JELENTÉS
 

Muhi B. Béla - Kőrösi Gábor - Esztelecki Péter: A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában
A blended learning (magyarul vegyes oktatás vagy kombinált tanulás) egy olyan oktatási forma, amely összeköti a hagyományos oktatási formákat az e-learninggel (elektronikus oktatás). A blended learning tehát olyan oktatási módszer mely a manapság igen divatos e-learning mellett személyes jelenlétet is megkövetel a tanár és a diák oldaláról. Ilyen alkalmakkor zajlanak a konzultációk, a mentori tevékenységek, a csapatmunka, azaz kombinálható az elektronikus felület a nyomtatott tananyagokkal és a személyes jelenléttel. A blended learning, a hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak változatából alakult ki. A blended learning egyben egyéni és társasági oktatási-tanulási módszer, irányított és felfedezés-orientált. A blended learning oktatási módszer egyre népszerűbb, számos oktatási intézményben alkalmazzák már világszerte, így Magyarországon és Szerbiában is. Kutatásunkban a számítástechnika oktatásában való hatékonyságát vizsgáltuk ki a középiskolában.
Kulcsszavak: számítástechnika, oktatás, blended learning

A cikk letöltése (pdf)


KITEKINTŐ
Tamaskó Dávid – Z. Karvalics László: Információs forró pontok, komplex segítő környezet

A cikk letöltése (pdf)


KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
Z. Karvalics László: A Gulágtól az e-kormányzatig - Hézagos tudósítás egy információs társadalom szakkonferenciáról

A cikk letöltése (pdf)


OLVASÁS KÖZBEN
Kovács Kamilla: A megfigyelés társadalma (Christian Fuchs: Social Networking Sites And The Surveillance Society)

A cikk letöltése (pdf)


Lea Podhradská: Az internetfüggőség sokfélesége - félreértelmezett szabadidő és tanulás (Nicola F. Johnson)

A cikk letöltése (pdf)English summaries of the papers